TOPO v3 (2017) - upgrade ke stažení

Kód: MAPF0008

690,00  570,00  bez DPH

Tato položka je distribuována elektronickou formou.

Turistická mapa TOPO v3 je určena pro navigaci a orientaci při turistických nebo sportovních aktivitách.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Tuto mapu (ve verzi ke stažení) nelze dodat pro žádnou AUTOMOBILOVOU NAVIGACI nüvi, dezl, camper, StreetPilot

Mapa je vytvořena s cílem podat vyčerpávající informace o mapovaném území, přihlíží se hlavně k prostorové přesnosti a hustotě cestní sítě. Dalším cílem je zachycení většiny bodů interpretující místa, která mohou být zajímavá nebo důležitá pro různé typy turistiky. Obsahuje nepřeberné množství prostorových informací o komunikacích, plošném rozmístění krajinných prvků a bodech zájmu.

Mapa obsahuje informace o uspořádání terénu, vodních prvků, vegetace a chráněných územích, komunikační sítě, budov, bodů uživatelského zájmu a další. Mapa take zahrnuje přibližně 0,5 km široký pás vně hranic ČR. Nosným tematickým podkladem je síť turistických značených tras, místních značených tras, naučných stezek a cyklotras, včetně rozcestníků.

Hustota dat přibližně odpovídá měřítku 1:25 000.

Vybrané mapové prvky:
* turistické značené trasy – 45 600 km
* cyklotrasy – 39 000 km
* cestní síť včetně lesních cest, pěšin, chodníků – 302 000 km
* neroutovatelné cesty a pěšiny – více jak 100 000 km
* sídla, včetně místních částí a samot – 25 000 bodů
* body zájmu (POI) – cca 218 000 bodů

Novinky v mapě TOPO v3 (oproti verzi 2015)

Plošné prvky:
- Doplněno 9000 vodních ploch a 3500 bažin. Opravy polohy a tvarů u cca 5000 prvků.
- Doplněno 700 hřišť.
- Doplněno 700 skal a sutí, oprava polohy a tvarů u cca 500 prvků.
- Doplněno 600 parkovišť.

Liniové prvky:
- V silniční a cestní síti bylo provedeno více jak 110 000 změn (doplnění, zrušení, změny v poloze či povrchu).
- Výrazné doplnění a oprava cyklotras, přes 3000 změn.
- Aktualizace vrstvy turistických tras, cca 2500 změn.
- U železnic cca 300 změn, navíc rozlišeny tunely a doplněny tramvajové tratě vedoucí po samostatných tělesech.
- Doplněno cca 150 lanovek a vleků

Bodové prvky:
- Celkově přidáno přes 37 000 bodů, u dalších cca 6 000 došlo ke změně v poloze či kategorii.
- Kontrola sídelních bodů na 60% území ČR, doplněno přes 3000 samot, opraveny duplicity a poloha stávajících bodů.
- Nová vrstva veterinárních ordinací, celkem 1 400 prvků.
- Kompletní doplnění vrstvy základních a mateřských škol, přidáno cca 9 500 prvků.
- Výrazně doplněna vrstva hájoven a horských chat, přidáno 1 900 prvků.
- Výrazné doplnění vrstvy mlýnů, přidáno přes 1 100 prvků.
- Doplnění chybějících jmen k 900 kostelům, 250 skalám a 150 kaplím.
- Doplněno 3 800 vrcholů, z toho 700 s názvem.
- Výrazná oprava a zpřesnění kategorie lyžařských areálů.
- Data silniční a cestní sítě kompletně převedena do formátu ActiveRouting, který umožňuje plánovat trasy pro různé typy aktivit.
- Mapa má výrazně upravenou grafiku, je přehlednější.

Dále doplněny body v těchto kategoriích: rozcestníky (2900 bodů), altánky a odpočívadla (1600), významné stromy (950), restaurace (920), kulturní nemovité památky (670), obchody (500), kaple (450), přírodní zajímavosti (450), ubytování (380), prameny (270), křížky (250), rozhledny a vyhlídková místa (220), skály (210), studny (200), hasiči (150), pomníky (140), turistické známky (120), firmy (120), technické památky (110), sportovní areály (100), cyklorozcestníky (80), rekreační střediska (80), muzea (70), zařízení zdravotní a sociální péče (70), objekty vojenské historie (60), koupaliště (50), parkoviště (50), autoservisy (50), vysílače (40), lékárny (40), obecní úřady (40), knihovny (35), vodopády (30), kašny (25), parky (25), hradiště (25), větrné elektrárny (20), štoly (20) a jeskyně (15).

Mapové produkty

  • CD/DVD CD/DVD
  • ke stažení z internetu ke stažení z internetu
  • Jednorázová Jednorázová
GPS navigace/ plottery
upgrade k již aktivní licenci
  • Garmin Garmin

Naposledy přidané produkty

 
Nahrávám...