Propojení sledovacího zařízení a navigace Garmin/Dynavix

POPIS ŘEŠENÍ
Navigace značky Garmin umožňují přes speciální protokol komunikovat přímo s aplikací Webdispečink. Tato komunikace probíhá přes speciální fleet kabel, kterým je navigace připojena k mobilní jednotce Lupus - typu VEP. Přenos dat pak zajišťuje přímo mobilní jednotka, ve které je i SIM karta s tarifem pro GPRS přenos. Díky tomu je možné obousměrně komunikovat mezi dispečerem a řidičem.
 
ZAPOJENÍ
Mobilní jednotka Lupus (pouze typ VEP) je standardně zapojena ve vozidle. Pro komunikaci s navigací Garmin je třeba ji s navigací propojit tzv. fleet kabelem. Jednotlivé řady navigací mají svůj vlastní typ fleet kabelu. Kabel tedy musí projít pravděpodobně palubní deskou vozidla. Samotná navigace může být umístěna na přední sklo vozidla nebo i přímo na palubní desku vozidla. K některým navigacím Garmin je možné koupit i aktivní držák (obsahuje i napájení navigace), díky tomu pak v kokpitu vozidla řidiči nepřekáží žádné kabely.
 
PRÁCE DISPEČERA
Dispečer může v aplikaci Webdispečink komunikovat s řidičem, nastavit mu předdefinované zprávy nebo činnosti. Aplikace Webdispečink pak zaznamenává proběhnutou komunikaci i činnost řidiče ve statistikách a nástrojích.
 
Zaslání zprávy řidiči
Dispečer může kliknout přímo na ikonku vozidla na mapě a na záložce "Zaslat zprávu" napsat zprávu pro řidiče. Zpráva se pak zobrazí řidiči přímo na navigaci Garmin.
 
Zaslání polohové zprávy
Dispečer může také zaslat tzv. "Polohovou zprávu", tedy zprávu řidiči, která obsahuje i souřadnice k navigování řidiče na zvolenou pozici. Tuto zprávu je možné poslat tak, že si dispečer aktivuje funkci "Hledej" - ikonka  umístěná vlevo nad mapou. Poté vyhledá požadovanou adresu (například: Brno, Lidická 41) a klikne na ikonku hledej .
Na mapě se zobrazí ikona označující nalezenou adresu. Dispečer tak může zkontrolovat, zda se vyhledala v pořádku. Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí komunikační "bublina". V ní na záložce "Zaslat pozici" je možné vybrat vozidlo na které se bude zpráva s určenou lokalitou posílat a napsat samotnou zprávu. Po jejím odeslání pak přijde řidiči na navigaci zpráva, u které může zvolit možnost navigování.

 
Čtení došlých zpráv
Pokud řidič pošle dispečerovi zprávu, zobrazí se okamžitě přímo v aplikaci jako nová nepřečtená zpráva.

Statistika Zakázky - Garmin
Dispečer si také může zobrazit statistiku Zakázky - Garmin, ve které přehledně vidí, jak se měnil stav řidiče. A kolik jednotlivými činnostmi strávil celkem času.


PRÁCE ŘIDIČE
Řidič díky propojení navigace Garmin s mobilní jednotkou může komunikovat s dispečerem, může být navigován a to přímo na pozici, kterou mu zaslal dispečer do navigace. Kromě toho může označit jakou činnost vykonává. Také lze na navigaci napsat jméno řidiče, který zrovna řídí vozidlo a identifikovat ho tak dispečerovi.

 

Přijetí zprávy
Pokud řidiči přijde na navigaci Garmin zpráva, je na ni upozorněn ikonkou obálky  a akustickým signálem. Po kliknutí na ikonku se zobrazí seznam zpráv, kde může zvolit zobrazení celé zprávy. Na zprávu může řidič ihned odpovědět pomocí odkazu "Odpověď".
 
Přijetí polohové zprávy
Polohová zpráva je řidiči prezentována ikonkou zapíchnutého praporu  a akustickým signálem. Po kliknutí na tuto ikonku se zobrazí seznam zpráv, kde si řidič může opět zobrazit detail zprávy a využít tlačítka "Start!", kterým spustí výpočet trasy k dosažení zaslaného cíle.
 
Označení úkolu jako splněného
Řidič si může také splněný úkol (tedy přijetí na zadanou lokalitu) označit jako ukončený. V menu navigace pak vybere volbu "Mé zastávky". Zde vybere splněný úkol a na jeho detailu zvolí odkaz "Upravit". Pak může úkol odstranit nebo označit jako hotový.
 
Zaslání zprávy
Řidič může přímo odpovídat na zprávu od dispečera a nebo v menu navigace zvolit odkaz "Vytvořit zprávu". Po napsání zprávy tuto odešle použitím klávesy "Hotovo". Odeslání zprávy musí ještě řidič potvrdit v následující nabídce, případně může ještě zprávu upravit.
 
Zaslání předdefinované zprávy
Aby řidič nemusel psát některé často se opakující zprávy, může využít tzv. předdefinované zprávy. Pokud řidič odpovídá na zprávu dispečera, pak se mu nabídne mimo standardní psaní zpráv "Use Keyboard" také použití předdefinovaných zpráv - odkaz "Use Quick Message". Tyto předdefinované zprávy je také možné najít v menu navigace "Quick Message".
 
Identifikace řidiče a jeho činnosti
Řidič může v menu navigace zvolit volbu "Driver Info" a zde napsat své jméno "Driver ID" nebo svou aktuální činnost "Driver Status". Tyto hodnoty se pak ukládají do statistik.

Upozornění: pokud chcete používat u sledovacích jednotek PRINCIP propojení s navigacemi Garmin/Dynavix, je nutné zvolit odpovídající měsíční tarif pro přístup k Webdispečinku. Bližší informace od nás získáte na tel. čísle 800 700 077
Nahrávám...