Správné nastavení GPS

Moto:
Je velmi snadné prohlásit navigaci za špatnou. Je jen o něco málo obtížnější správně ji nastavit. Většina "odborných" recenzí je založena na testu při nesprávném nastavení. Bez správného nastavení ani ta nejlepší navigace nebude správně ukazovat a bude k vzteku.

Správné nastavení zabere ne více jak 5 minut.

Silniční navigace vyžadují správné nastavení a pochopení tří následujících bodů:
1, Správný výběr mapy
2, Vhodné nastavení objížděk a výběr typu navigování
3, Správné používání TMC

Ad 1)
Přístroje GPS jsou při prodeji u nás vždy dodávány s aktuální mapou. Vzhledem k určité době, kterou přístroje stráví na skladě, poskytuje každý výrobce ochranou lhůtu, kdy má zákazník možnost po připojení k internetu nahrát do navigace nejnovější dostupnou mapu. Lhůta se liší podle značky navigace od 30 do 90 dnů. Přístroje, které prodáváme u nás, na přání zákazníka vybavíme poslední dostupnou mapu, aniž bychom účtovali další poplatek.
Pro značky Garmin: pokud používáte současně mapu CityNavigator a mapu TOPO Czech nebo Atlas Czech, může docházet k zasekávání SW nebo nesprávnému výpočtu trasy. V menu navigace (MENU/NASTAVENÍ/ NASTAVENÍ MAPY/ MAPOVÉ INFORMACE) si proto nastavte zatržením buď pouze mapu CityNavigator nebo mapu TOPO Czech.


Pokud tuto zásadu nebudete striktně dodržovat, dá se očekávat, že přístroj bude pracovat minimálně podivně. Může se zasekávat, nenacházet adresy, špatně vypočítávat trasu............zkrátka nelze nikdy předpovědět, co u kterého konkrétního přístroje bude špatně.


Ad 2)
Mnoho uživatelů omylem, z neznalosti, navigaci zakáže používat jakékoliv komunikace. Je to velmi jednoduché. V MENU/NASTAVENÍ/ NASTAVENÍ NAVIGACE/OBJÍŽĎKY  si uživatelé zkrátka zatrhnou úplně vše. Při tom nečtou nahoře na liště jasnou instrukci - VYHNI SE - zatržením všeho tedy navigaci zakážou používat veškeré silnice. Zoufalý přístroj potom obvykle uživatele za trest žene po všech nejnemožnějších cestách.
Doporučení.: Objížďky - ponechat zapnuto ale v detailech zatrhnout pouze: Obraty do protisměru, nezpevněné silnice, pruhy pro auta s více pasažéry (je sice tématem pouze pro USA, ale pokud není zatrženo má neblahý vliv na práci přístroje i v Evropě),  doprava - zatrhnout pouze na západ od našich hranic (více v bodě 3 TMC) .

V nastavení tras mějte nastaven -rychlejší čas- Snad pouze pro taxikáře a zcela lokální použití je možno použít kratší vzdálenost. Pro použití na moři a pro turistiku potom - mimo silnice. Pro běžnou silniční navigace ale pouze a téměř vždy -rychlejší čas-.
V objížďkách si občas uživatelé jedoucí přes v zahraničí, zatrhávají placené silnice aby se vyhnuli drahým placeným úsekům dálnic.
Pokud hodláte experimentovat, nikdy neměňte více než jedno zatržené okénko! Pro běžného uživatele je popsané nastavení vyhovující a NIKDY není zapotřebí na něm při silniční navigaci NIC měnit.

Ad 3)
TMC je v ČR ve stavu stále ne úplně dokonalém pro automatické přepočítávání trasy. Pokud máte verzi přístroje "T" tedy s TMC buďte velmi opatrní. V ČR nechte v objížďkách okénko -Doprava- VŽDY odtrženo! Přístroj bude sice zácpy a jiné události graficky zobrazovat, ale nebude je nikdy brát v úvahu pro výpočet trasy. Je tedy pouze na uživateli prohlédnout si, zdali na vypočítané a zobrazené trase není problém a sám rozhodnout jak jej vyřešit.
Neuposlechnutí tohoto doporučení zaručeně povede k názoru, že přístroj uživatele někam nahnal, nesmyslně vypočetl trasu...........

Takto nastavený přístroj GPS bude dobře sloužit a je velká pravděpodobnost, že s ním budete spokojeni.
Nahrávám...